Ngôn ngữ: Việt Nam |
  Đăng ký
menu
Định dạng Hệ điều hành hỗ trợ Mức giá(VNĐ)
(chưa VAT)
Quy chuẩn banner Demo
eMagazine  ios/os
Android
Window Phone
35,000/CPM Banner: 640x950px
Định dạng: jpg,gif,png
Dung lượng: tối đa 80kb
DEMO
Hook-Eye   ios/os
Android
Window Phone
Gói nội dung Banner: 300x670px
Định dạng: jpg,gif, png
Dung lượng: tối đa 80kb

DEMO
In-page

Fullscreen
ios/os
Android
Window Phone
45,000/CPM
7,500/CPC
Banner: 640x1280px, 1280x640px
Định dạng: jpg, gif, png
Dung lượng: tối đa 150kb
DEMO
Top Banner Tất cả các hệ điều hành 25,000/CPM Banner: 640x320px
Định dạng: jpg, gif, png
Dung lượng: tối đa 80kb
DEMO
Big Article Tất cả 25,000/CPM Banner: 320x500px
Định dạng: jpg,gif, png
Dung lượng: tối đa 80kb
DEMO
Gói Click (*) Tất cả 3,000/CPC Banner: 640x1280px,
1280x640px, 640x320px
320x500px
Định dạng: jpg, gif, png
(*) Gói click mua tối thiểu 3 format In-page fullscreen, Top Banner, Big Article.
Lưu ý: Gói mua tối thiểu 1,000 CPM hoặc 2,000 CPC (In-page fullscreen) và 5,000 CPC (Gói click).
Tag Business : Giá = Đơn giá x 1.33.


Khách hàng tiêu biểu
  • cocacola
  • dulux
  • hsbc
  • mobifone
  • samsung
  • unilever
  • viettel
 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Close