Ngôn ngữ: Việt Nam |
  Đăng ký
menu

Network quảng cáo của sản phẩm Mobile ads được chia thành 10 nhóm Tag hướng đến 10 nhóm đối tượng độc giả khác nhau.

Khi chạy quảng cáo Mobile ads, khách hàng lựa chọn nhóm Tag có nội dung phù hợp để hiển thị quảng cáo.

Lưu ý: Quy hoạch Tag được update hàng tháng. Trong thời gian đó, một số site dừng hợp tác hoặc thêm mới hệ thống không cần báo trước.

tag
Khách hàng tiêu biểu
  • cocacola
  • dulux
  • hsbc
  • mobifone
  • samsung
  • unilever
  • viettel
 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Close